top of page

HANDELSBETINGELSER

Rejse & afbestillingsforsikring:
 • 4Hunt anbefaler at tjekke din egen forsikring evt. først for at se, hvordan du er stillet hvis du skulle blive syg eller smittet med Covid-19. 

 • 4Hunt dækker ikke bortkommet og skader på personligt udstyr. Vi henviser til egen ansvarsforsikring. 

 • Har du brug for en forsikring henviser 4Hunt til Europæiske ERV rejseforsikring som er vores samarbejdspartner. 

Flybilletter & billeje:
 • 4Hunt henviser til Global Tours når det drejer sig om flybilletter. Dog betinger hjælpen ved køb af flybillet, leje af bil og minimum 1 overnatning.

Våbenleje på destinationen:
 • Har du lejet et våben på din jagt, hæfter du selv økonomisk ved skade i din varetægt og afregner inden afrejse hvis andet ikke er aftalt.


Pas, sundhedsmæssige formaliter, våbenpapirer:
 • Du skal sikre dig, at dit pas er gyldigt minimum seks måneder efter rejsens afslutning.

 • Statens serum institut anbefaler IKKE vaccinations krav til 4Hunt destinationer.

 • Hvis du mellemlander i EU har du brug for et EU våbenpas. Det er ganske gratis at få lavet. Hvorimod til lande uden for EU har det ingen betydning.


Tilmelding og Betaling:
 • Du får en fakturaen ved din tilmelding via mail - der betales 50% af rejsens pris, hvis du ikke har aftalt andet med 4Hunt. Betalingsfristen er 8 dage netto. Sendes til  kundens oplyste e-mail adresse.

 • Restbeløbet betales senest 60 dage før din afrejse. Betalingsfristen er 8 dage netto.

 • Ved bestilling mindre end 60 dage før din afrejse betales det fulde beløb via straksoverførelse.

 • Hvis der er en restance i din betaling mindre end 50 dage før din afrejse, har 4Hunt ret til at annullere din jagtrejse, med mindre du har en anden skriftlig aftale herom med 4Hunt.

Misligholder den rejsende sin del af aftalen, der angår betalingsfristerne, har 4Hunt ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har 4Hunt ret til betalingen af det beløb, som den rejsende har indbetalt. 

4Hunt Jagtrejser´s samarbejdspartnere/outfittere opkræver et beløb i forbindelse ved bestilling af jagtrejse på deres lokation. Derfor opkræver 4Hunt  Jagtrejser et depositium som tilbageholdes ved en evt. afbestilling. 

Betalingskonti:

Sparekassen Danmark

Frederiksgade 7

DK- 8000 Århus C

DKK-KONTO

REG. NR. 9070

KONTO NR. 1637857416

SWIFT/BIC KODE: VRAADK21

IBAN: DK84 90701637857416

Afbestilling af din jagtrejse:
 • Du kan afbestille din jagtrejse ved 4Hunt op til 91 dage før din afrejse, dog tager vi et administrationsgebyr på 5000 kr. udover det indbetalte depositum.  

 • Ved afbestilling fra 90 dage eller tættere på din afrejse vil en refundering ikke finde sted.

 • Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, via vores samarbejdspartner Europæisk Rejseforsikring ERV.

 • Den rejsende, der er forhindret i selv at komme afsted, kan SELV overdrage jagtrejsen til en anden person mod et gebyr på 2500 kr. samt forudbetalte udgifter som f.eks. købte tags, tegntegn og licenser. Meddelelse om overdragelse SKAL være 4Hunt i hænde senest 60 dage inden den bookede afrejse. Overdragelse kan kun ske, hvis den person, til hvem jagtrejsen overdrages, opfylder kravene for at kunne gå på jagt i det pågældende land.

Ordensbetingelse:

 • Det forventes af alle vores kunder opfører sig således at man ikke er til gene for medrejsende og repræsentanter fra 4Hunt på alle vores rejser. Overholdes dette ikke kan repræsentanter fra 4Hunt bortvise kunden, hvis der tale om grov og gentagen dårlig opførsel. I tilfælde af bortvisning er der ikke mulighed for tilbagebetaling af rejse, ophold og omkostninger i forhold til hjemrejse, ligeledes er der heller ikke muligt at få tilbagebetaling for pakkerejsens pris.

Alkoholpolitik og jagt:

 • Det er 100% outfitteren og guiderens vurdering om man er for beruset til at deltage på jagten. Forefindes denne vurdering vil man ikke få refunderet den tabte jagt. 

 • 4Hunt Jagtrejser fralægger sig alt ansvar for spirituspåvirket kunder. OBS !! Polen har 0-tolerance for alkohol på jagter samt transport af våben til og fra Polen. 


Konservator og transport af dine trofæer:
 • 4Hunt henviser til nogle dygtige konservatorer i de pågældende lande. Det er dem vi bruger grundet mange års erfaring med dem.

 • Bestilling ved den pågældende konservator er for egen ansvar og risiko. Så snart et trofæ overgår til et eksternt transportfirma eller konservator, ophører således 4Hunt ansvar som jagtrejsebureau. Ansvaret er nu i hænderne på transportfirmaet eller konservatoren, og risikoen er din egen. Skulle der ske fejl eller andet, er det en tvist mellem jægeren og konservatoren/speditør firmaet.


Forbehold:

 

 • 4Hunt tager forbehold for prisændringer, kursændringer i udenlands valutaer og trykfejl.

 • 4Hunt har ret til at bruge evt. billeder og video taget på vores ture - (efter etisk hensyn) til online markedsføring og trykte medier med mindre jægeren skriftligt har tilkendegivet, at vedkommen ikke ønske dette. Vi gør opmærksomt på, at billeder på 4Hunt medier er underlagt copyright.

 • Vejrforhold som hedebølge, kulde, storm, regn, sne og oversvømmelse kan have indvikning på jagterne 4Hunt tilbyder. Disse forhold kan være årsagen til at jagtdage mislykkes men vi er ikke herre over naturen. Derfor gør vi opmærksom på at 4Hunt frasiger sig alt ansvar der kan have indvirkning på jagterne på vores destinationer.

bottom of page